Location of The Tara Hotel Killybegs

The Tara Hotel is situated in the harbour town of Killybegs on the South West Coast of Donegal (over looking Killybegs Harbour).
 
Killybegs is situated less than 29 km west of Donegal Town.
 
Travelling by car to Donegal, the best route to reach Killybegs and the Tara Hotel is to drive towards Donegal Town until you reach the Donegal Town ring-road which by-passes the town Staying on the Donegal Town by-pass follow the signs for the N56 road and Killybegs.
 
As you approach the final Donegal bypass exit, the Killybegs (N56) road is clearly sign-posted.
 
Enroute to Killybegs, you will pass the villages of Mountcharles, Dunkineely and Bruckless before reaching the Town Centre of Killybegs.
 
As you approach Killybegs Town the Tara Hotel will be located directly in front of you. Turn Right at the town entrance and drive towards Main Street as opposed to the Shore Road. The Reception Entrance is the 1st visible entrance to the hotel. Parking is available in a public car park in the centre of the town or in any parking space near the hotel. There are currently no parking restrictions in Killybegs.
 
The Tara Hotel is only a 10 minute drive from the Blue Haven Hotel.

Liên Hệ

Địa chỉ

Tara Hotel,
Main Street,
Killybegs,
Co Donegal

Điện Thoại

00353 74 974 1700

Email

info@tarahotel.ie

Gọi Chúng Tôi

00353 74 974 1700

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách